// JavaScript Document

SHIRT

CONCEPT DESIGN

ถอดรหัส “วิ่งเพื่อศิริราชมูลนิธิ” จัดโดย รพ.ธนบุรี จึงออกแบบโดยใช้ ดวงดาว ที่เป็นตัวแทนการรวมพลังความดี ส่งต่อให้ศิริราชมูลนิธิ และส่งต่อสุขภาพที่ดี Gimmick หลักๆคือ พี่หมอ และ น้องเม็ดยาชวนวิ่ง เลือกใช้โครงหลัก สีฟ้าและเหลือง ของ รพ.ธนบุรี

MEDAL

ROUTE MAP